Komunikacija pred sklenitvijo Nakupne pogodbe s Kupcem, ki je potrošnik

III.1. V skladu s Četrtim delom, Naslov I, Akt. Št. 89/2012, Coll., Civilnega zakonika, bo v svojem veljavnem besedilu (v nadaljevanju "CZ") prodajalec sporočil naslednje podatke pred sklenitvijo pogodbe:

III.2. Naslov za dostavo izdelkov z napako ter ostalih izdelkov, kupljenih preko spletnega mesta prodajalca je: Packeta International_DPD d.o.o., Depot Maribor, Tržaška cesta 43. 2000 Maribor. Pravni učinki, ki veljajo za blago z napako, ostanejo v veljavi tudi, ko so dostavljeni na naslov za izstavitev računa. Prodajalčev naslov za izstavitev računa je identičen naslovu, kjer je registriran sedež podjetja. Ta naslov je naveden v uvodnem delu Pogojev uporabe. Obrazec za pritožbe in za zahtevo reklamacije je na voljo za prenos na spodnji povezavi: 

PDF

III.3. Prodajalec prodaja Kupcu izdelke po meri kakovosti, ki je predvidena v zakonu št. 2161 KZ

 1. izdelki imajo lastnosti, o katerih se je Kupec pogajal s Prodajalcem. Izdelek mora imeti takšne lastnosti, kot je bilo dogovorjeno in kot jih je opisal Prodajalec ali proizvajalec, ali ki jih Kupec pričakuje glede na vrsto blaga in njihovo promocijo;

 2. izdelek je primern za namen, ki ga Prodajalec navaja, ali za katerega se običajno uporabljajo tovrstni izdelki;

 3. blago je v ustrezni količini;

 4. izpolnjuje zahteve zakonodaje.

III.4. V primeru, da izdelek ob nakupu ne izpolnjuje teh zahtev, ima Kupec pravico do prejema novega blaga, brez napak in poškodb, seveda če te zelo odstopajo od same narave artikla. Če se napaka nanaša samo na dele izdelka, lahko Kupec zahteva le nadomestne dele; če to ni mogoče, pa lahko odstopi od pogodbe. Če je narava napake ni velika, še posebej, če je napako mogoče popraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima Kupec pravico do popravila napake brezplačno.

III.5. Če Kupec ne odstopi od pogodbe ali če ne uveljavi pravice do dobave novega, ne poškodovanega blaga, zamenjave delov ali popravila, lahko zahteva primeren popust glede na kupno ceno. 

III.6. Kupec ima pravico do primernega popusta, tudi če prodajalec ne more dostaviti novega izdelka, brez napak, zamenjati delov ali zagotoviti popravila izdelka in če Prodajalec izdelka v razumnem roku ne popravi oziroma dostavi ali če bi popravilo povzročilo resne težave za potrošnika. 

III.7. Če pride do napake v 6 (šestih) mesecih od prevzema, se šteje, da je izdelek bil poškodovan že ob prevzemu s strani potrošnika.

III.8. Če ni za izdelke oziroma blago izrecno določeno drugače, ima Kupec pravico do zahteve reklamacije v 24 mesecih od datuma, ko je potrošnik prejel blago.

III.9. Prodajalec ni odgovoren za napake in poškodbe če: 

 1. Izdelek je imel napako že ob prevzemu, Kupec je bil o tem predhodno obveščen in za takšno napako je bil dogovorjen popust na celotno ceno;

 2. izdelki so v redni uporabi, zato se poškodbe sovpadajo s stopnjo uporabe ali obrabe blaga po tem, ko je blago prevzel Kupec;

 3. poškodbe nastanejo zaradi obrabe, ki je posledica običajne uporabe ali narave predmeta (npr. do konca njegove uporabnosti);

 4. je okvaro povzročil Kupec in je nastala zaradi nepravilne uporabe, skladiščenja, nepravilnega vzdrževanja ali je bila poškodba namerno povzročena s strani kupca ali pa zaradi mehanskih poškodb; 

 5. poškodba nastane kot posledica zunanjega dogodka, ki je bil zunaj Prodajalčevega vpliva.

III.10. Prodajalec ne odgovarja za poškodbe na izdelku, ki so nastali kot posledica izpostavljanju naslednjim vplivom - povišani temperaturi, prašnosti, vlažnosti, kemičnim in mehanskim vplivom - neprimernim za normalno uporabo. Garancija ne velja za napake, ki nastanejo zaradi običajne obrabe izdelkov (ali njihovih delov) zaradi redne uporabe. V tem primeru krajše življenjske dobe ni mogoče šteti za napako ali se pritožiti.

III.11. Prodajalec potrošnikom sporoči tudi naslednje podatke, preden je Nakupna pogodba na daljavo sklenjena:

 1. Stroški komunikacije na daljavo se ne razlikujejo od osnovne cene, ki jo potrošniku zaračuna operater / ponudnik storitev; potrošnik ni prisiljen komunicirati s Prodajalcem na linijah, zaračunanih v prid prodajalca.

 1. Prodajalec pred prevzemom blaga zahteva celotno plačilo kupnine. Plačila se izvedejo z gotovino ob dostavi, spletnim plačilom preko kreditne kartice ali na druge načine (npr. PayPal), ki so napisani na strani »Plačilo in dostava«. V primeru osebnega prevzema v prostorih podjetja, potrošnik plača tranzit do prostorov in nazaj. Pri dostavi prek ponudnika poštnih storitev se stroški dostave urejajo po tarifah, ki so prav tako napisani v dokumentu »Plačilo in dostava«.

 1. Za blago po naročilu je potreben depozit v višini 30% končne cene blaga; nakupne pogodbe, spremenjene v skladu z željo potrošnika, ni mogoče preklicati, ne da bi v 14 dneh navedli razlog v skladu s členom VI.3. ali VI. 4.

 1. Prodajalec ne sklepa pogodb, za katere velja večkratno izvajanje, ali pogodb za nedoločen čas. V primeru takšne pogodbe bo ponudnik ponovil izvedbo in sporočil najkrajše obdobje, v katerem bosta oba zavezanca pogodbe prevzele pogodbo, vključno s ceno ali načinom določitve za posamezno obračunsko obdobje, ki je vedno en mesec, če ta cena je določena, nadaljnji podatki o davkih, pristojbinah in stroških dostave blaga ali storitev.

 1. vse cene izdelkov in storitev so napisane na spletni strani trgovine, vključno z DDV, prevoznimi stroški. Natančneje so opisani na strani "Plačilo in dostava";

 1. potrošnik ima pravico, da v štirinajstih dneh odstopi od sklenjene pogodbe (če ni drugače določeno). To velja v naslednjih primerih: 

 1. Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih:

h) V primeru odstopa od pogodbe potrošnik krije stroške vračila blaga in v primeru pogodbe, sklenjene preko komunikacije na daljavo, stroške vračila blaga, če takega blaga ni mogoče vrniti z običajnimi poštnimi sredstvi. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mora prodajalcu predati oziroma poslati izdelke nazaj, brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe. 

i) Po odstopu od pogodbe v zakonskem roku 14 dni (člen VI.3. Pogojev uporabe) mora biti izdelek neumazan, nepoškodovano in v originalni embalaži, vključno z vsemi dobavljenimi dodatki, torej s popolno dokumentacijo.

Potrošnik ima pravico izdelke sprobati / pomeriti na način, da: 

Če potrošnik ne izpolnjuje določenih higienskih pogojev, bo to blago, ki ga na podlagi Direktive 97/7 / ES o varstvu potrošnikov izdelka zaradi njegove narave ne more več vrniti, s pogodbami na daljavo.

V sledečih primerih so Kupčeve reklamacije: 

 1.  

stanje izdelka

reklamacija prodajalca

ni v originalni embalaži (škatli)

pavšalno nadomestilo je 10 - 50%

hudo poškodovana originalna embalaža (škatla)

pavšalno nadomestilo je 10 - 50%

izdelki so umazani

odvisno od stopnje umazanije - cena se lahko zniža za do 35%

manjka dokumentacija (račun)

pavšalno nadomestilo 2 €

manjkajo dodatki

standardna cena dodatka

Ostalo vrnjeno blago, ki ni navedeno zgoraj, se vedno oceni posamično. O stroških, ki so nastali zaradi vrnitve izdelkov v prvotno stanje, bo Kupec pisno obveščen.

Prodajalec ima pravico, da Potrošniku zmanjša znesek vrnjene kupnine za izdelke z zgoraj navedenimi napakami / reklamacijami. 

Prodajalec je v primeru nespoštovanja pogojev o stanju vrnjenega izdelka v primeru odstopa od pogodbe v roku 14 dni upravičen do povrnitve dejansko nastalih stroškov v zvezi s popravilom izdelka v prvotno stanje.

Z možnostjo odstopanja od pogodbe (člen VI.4. Pogojev uporabe) mora biti vrnjeno blago neumazano, nepoškodovano in zapakirano v originalno embalažo, vključno z vso priloženo dodatno opremo, s popolno dokumentacijo.

Prodajalec ima v primeru nespoštovanja pogojev glede stanja vrnjenega blaga med obdobjem potrošnikovega umika od pogodbe pravico zavrniti njegov odstop od Nakupne pogodbe in mu poslati nazaj te izdelke, ki ne ustrezajo standardom. 

k) Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Po zaključku poslovne transakcije Prodajalec arhivira podatke o njej. Sklenjeno pogodbo Prodajalec arhivira za obdobje najmanj petih let od datuma sklenitve, vendar ne za dlje kot za obdobje v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Pogodba ni dostopna tretjim osebam, ki niso sodelovale v transakciji. 

V primeru, da se reklamacija ne razreši, je potrošnik upravičen vložiti pritožbo pri nadzornem ali državnem nadzornem organu, ki je češka trgovinska inšpekcija (CTI). Podrobnosti najdete na primer na spletnem mestu https://www.coi.cz/informace-o-adr. Zunajsodno reševanje sporov obravnavajo tudi mediatorji in neodvisni mediatorji komunikacije med strankami v sporu. Njihov seznam je na voljo na spletnem mestu www.justice.cz, kjer lahko v iskalniku vnesete poudarek na potrošniške spore. Pogoje mediatorji določijo individualno.